04. B1-Mülltonnenbrand

Datum: 12. Mai 2018

Ort: Stadtgebiet Kreuznach

2018

Alarm Art: Sirene / Zugruf Fw. Hackenheim
Einsatz Art: B1-Mülltonnenbrand
Einsatz Ort: Stadtgebiet / Bad Kreuznach
IM EINSATZ:
Feuerwehr Hackenheim

Feuerwehr Bad Kreuznach